Cykling på vintern

Det är många som cyklar i ur och skur, året om och skälen till att man gör det är lika många. Vissa cyklar för att bidra till en bättre miljö, andra har inte tillgång till bil och en del gör det för att förbättra sin hälsa. Oavsett anledningen till att man cyklar så behöver man…

Continue Reading

Arbeta som trafikledare

Alla paket som lämnas in varje dag kräver en lång kedja av händelser innan paketet når sin mottagare. Detta sätter i sin tur en hel del människor i arbete och skapar många arbetstillfällen. Ett av alla dessa jobb som behövs för att paketen ska kunna komma fram ordentligt är trafikledare. En trafikledare har hand om…

Continue Reading