LED strip ger spännande möjligheter

Med den nya generationens LED-teknik så har belysning aldrig varit så enkel. LED-lampor är billiga, små och kommer i alla möjliga färger. Idag kan man hitta LED-belysning i form av glödlampor, lysrör, plattor, klot och så vidare. Något som har blivit omåttligt populärt är LED strips, där lamporna sitter på rad på en hård eller…

Continue Reading

Certifierad brunnsborrning i Örebro

Bor man på landsbygden och inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vattennätet, måste man själv stå för sin vattenförsörjning och anlägga en egen brunn. Förr i tiden grävde man oftast brunnar men tekniken har utvecklats och idag är det vanligare att man i stället borrar. När man borrar har man också möjlighet att…

Continue Reading

Pumpservice – pumpar i Värnamo från Arkimedes till nutid

Pumpar finns i Värnamo likaväl som i resten av världen. Nu och sedan människan började använda verktyg. Inget vet säkert när de uppstod, men däremot vet man att skruvpumpen har sitt ursprung i antikens Grekland när matematikern Arkimedes dryga 200 år före Kristus uppfann principen bakom denna pump. Arkimedes lär ha utbrustit “Eureka” och sprungit…

Continue Reading