Boka trädbesiktning om du vill säkerställa trädens välmående

04 maj 2022
Cecilia Olsson

editorial

Att ha ett eller flera träd på sin tomt eller mark är oftast en mycket bra sak. Träd renar luften, binder koldioxid och suger dessutom upp överflödigt vatten från exempelvis ett skyfall. Förutom det så erbjuder de svalkande skugga en varm dag och ger lä när det blåser. Sist men inte minst så är träd fantastiskt vackra och kan få oss att må bättre av att bara vara i dess närhet. Det krävs dock att du tar väl hand om dina träd för att de ska hålla sig starka och friska. 

En trädbesiktning talar om ifall det krävs åtgärder eller om trädet mår bra

Precis som med oss människor så är det bättre ju tidigare man upptäcker ett fel eller en sjukdom på ett träd, eftersom det ökar chanserna för att trädet ska kunna bli helt välmående igen. Genom att göra regelbundna trädbesiktningar så kan du säkerställa att träden mår bra, eller upptäcka problem för att kunna åtgärda dem i tid. 

trädbesiktning

Ett träd som är kraftigt angripet av röta kan dessutom utgöra en stor fara i bebyggd miljö. Därför är det klokt att boka en trädbesiktning om du misstänker att ett eller flera träd kan vara drabbat av röta eller sjukdom.

Duktiga arborister som bland annat utför noggranna trädbesiktningar

Alias Arborist kan bedöma ett träds tillstånd och eventuella risker samt lämna förslag på lämpliga åtgärder om något inte står rätt till. Alias Arborist okulärbesiktigar hela trädet, från roten ända upp till kronan och använder sig av redskap som gör att de kan ta reda på om det är något, och i så fall vad, som är fel med trädet. Det gör att problem relaterade till trädets stabilitet och kondition kan upptäckas i tid, något som ger trädet goda förutsättningar att återigen kunna må bra. 

Läs mer om vad Alias Arborist kan göra för dina träd på https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning.

Fler nyheter