Varför ska man genomföra marknadsundersökningar?

18 juli 2022
Rene Churquina

editorial

Marknadsundersökningar är processen att samla in, analysera och tolka information om en marknad, särskilt om bolagets potentiella kunder. Den kan användas för att avgöra hur ett företag bäst kan nå sin målgrupp genom marknadsförings- och reklaminsatser för att skapa nya affärer. Företag använder olika metoder för att genomföra marknadsundersökningar beroende på bransch, budget och vilken typ av information bolagets marknadsförare söker. Några vanliga metoder är: intervjuer, fokusgrupper, undersökningar, observationer/fältstudier och datamining.

Kvalitativ marknadsundersökning vs. kvantitativ marknadsundersökning.

Det finns två viktiga aspekter som skiljer marknadsundersökningar åt: De kvalitativa och kvantitativa innehållet. De kvantitativa undersökningar baseras oftast på att hitta data som kan kvantifieras och verifieras in mängder. Typiska kvantitativa undersökningar är oftast baserade på statistik och visa beteenden som kan räknas i siffror. En kvantitativ marknadsundersökning kan användas till exempel användas som underlag för att bedöma lönsamheten hos en ny produkt eller tjänst, för att utvärdera effektiviteten av marknadsföringskanaler i finansiella termer. En kvalitativ undersökning görs oftast för att förstå varför visa beteenden och preferenser uppstår. Kvalitativa marknadsundersökningar används för att samla insikter om kundernas behov och preferenser, förstå deras köpvanor, spåra hur de engagerar sig i ett företags marknadsföringskampanjer osv. Dessa två aspekter är komplement till varandra och måste kombineras för att få en rättvisande bild av hur bolagets marknad ser ut vid en viss tidpunkt. 

Datadrivna marknadsundersökningar.

Bigdata och Artificiell Intelligens är mycket kraftfulla teknologier som kan användas för att genomföra marknadsundersökningar. Datorer kan samla in stora datamängder och artificiell intelligens kan användas för att analysera stora datamängder snabbt och effektivt. Detta gör att företag kan validera sina produkter i mycket snabbare takt och ta beslut i rätt tid för att expandera på rätt marknad.  Datadrivna marknadsundersökningar är oftast av kvantitativa, eftersom man bearbetar en stor mängd data med matematiska modeller. Utan affärs data av hög kvalitet skulle företagsledningen fatta beslut som bygger på kvalificerade gissningar. Mer information hittar du här: http://www.exquiro.se/

 

Fler nyheter