Certifierad brunnsborrning i Örebro

23 maj 2022
william eriksson

editorial

Bor man på landsbygden och inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vattennätet, måste man själv stå för sin vattenförsörjning och anlägga en egen brunn. Förr i tiden grävde man oftast brunnar men tekniken har utvecklats och idag är det vanligare att man i stället borrar. När man borrar har man också möjlighet att komma ner på ett helt annat djup än då man gräver. Då får man även en brunn som inte lika lätt påverkas om grundvattnet skulle sjunka.

Då vatten är ett av de viktigaste livsmedlen krävs det inget tillstånd för den som vill borra sig en brunn. Man får till och med anlägga den utanför den egna tomten om detta skulle vara bättre för vattnets kvalitet. Brunnen får exempelvis inte anläggas för nära avloppstanken och ska helst också borras där marken är högre så att smutsigt vatten inte kan rinna i riktning mot brunnen. 

 

brunnsborrning

 

Viktigt att spara brunnsprotokollet

Det är en konst att borra en riktigt bra brunn som klarar att förse generationer med rent vatten. Brunnens storlek måste anpassas till hushållets behov men man måste även tänka framåt och på att familjen kan växa. Bäst är att anlita en riktigt erfaren brunnsborrare som känner till rådande markförhållanden och eventuella föroreningskällor i området. Då blir det lättare att undvika problemen och förhoppningsvis får man en brunn med vatten som inte behöver renas genom särskilda vattenfilter.

Det finns flera företag som är experter på brunnsborrning i örebro och därför kan det löna sig att jämföra priser genom att ta in offerter. Men man kan inte bara se till kostnaden utan man måste även titta på referenser och kontrollera att företaget är certifierat. Ett seriöst företag upprättar också ett brunnsprotokoll vid borrningen. Det är en slags försäkring och värdehandling som är nödvändig att ha om det skulle uppstå problem med brunnen.

Fler nyheter