Certifierad brunnsborrning i Örebro

Bor man på landsbygden och inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vattennätet, måste man själv stå för sin vattenförsörjning och anlägga en egen brunn. Förr i tiden grävde man oftast brunnar men tekniken har utvecklats och idag är det vanligare att man i stället borrar. När man borrar har man också möjlighet att…

Continue Reading