Hur används plast inom tillverkning av medicintekniska produkter?

05 december 2022
Staffan Ehrlin

editorial

Hur används plast inom tillverkning av medicintekniska produkter?

Plaster används ofta vid tillverkning av medicinska produkter på grund av deras låga kostnad, låga vikt, hållbarhet och mångsidighet. Vissa plaster kan dock också vara farliga för människors hälsa. PVC har till exempel visat sig innehålla kemikalier kan läcka ut i mat och dryck när de värms upp, under lagring eller allmän användning. Dessutom kan plast kan ansamlas i miljön och vara svåra att göra sig av med. Plastavfall kan frigöra gifter när det förbränns på fel sätt men om det återvinns eller förbränns på rätt sett är riskerna för miljöpåverkan väldigt liten.

Medicintekniska produkter av plast har både positiva och negativa egenskaper som måste beaktas. Å ena sidan är plast starka och stabila material som ofta används för att skapa anpassade former och storlekar för medicintekniska produkter, vilket är särskilt viktigt inom protesområdet. Å andra sidan kan plast vara spröd under vissa förhållanden, vilket gör den mindre lämplig för större eller mer komplexa medicinska produkter. Men handlar det om produkter som ska användas en gång innan den kastas så är plast ett bra alternativ.

 

medicintekniska produkter

Många olika produkter

Några vanliga medicintekniska produkter som är tillverkade av plast är sprutor, infusionspåsar, slangar och katetrar. Dessa bara ämnade att användas en gång och då funkar plast utmärkt, bara man ser till att återvinna på rätt sätt.

Och det finns lokala företag i Stockholm som specialiserat sig på just dessa produkter och kan tillverka måttbeställda produkter i små upplagor.

Kraven på företag som tillverkar medicintekniska produkter varierar beroende på typ av produkt. I allmänhet måste företagen vara registrerade hos den relevanta tillsynsmyndigheten och uppfylla säkerhets- och kvalitetsnormerna. Därför är det viktigt att kolla upp leverantören som du använder ordentligt. Sollentuna Plast & Gravyr har lång erfarenhet från området och är ett företag som rekommenderas av många.

 

 

 

Fler nyheter