Ventilkrångel är dyrt

08 januari 2020
jonas olsson
Ventilkrångel är dyrt

Den processindustri som köpt in eller äger en anläggning som använder ventiler av något slag kommer, om inget görs, med tiden att upptäcka att slitage, bristande underhåll eller undermåliga komponenter kan kosta rejäla summor. Trasiga ventiler kan orsaka tidsspill, särskilt om det går så långt att ett produktionsstopp uppstår. När en anläggning väl står still kan den vara mycket svårt att felsöka den. Många gånger är det ingen som ens tänker på att kontrollera eller underhålla ventiler innan problem uppstår, då system sällan säljs med en underhållsplan. Man ”kör så det ryker” och skjuter underhållet på framtiden. När problemen väl uppstår är det många som inser att det hade varit bra att göra en kontroll av ventilerna lite tidigare.

 

Diagnostik av ventiler

Numera är det möjligt att diagnosticera anläggningar innan ett driftstopp uppstår. Det görs genom att avancerad utrustning kopplas upp mot anläggningens ventiler under drift. Utrustningen läser av ventilernas tillstånd och ger en rapport. Man kan då planera in nedmontering och reparation av bristande ventiler utan att störa produktionen. Kostnaden blir minimal och framtida funktion säkras. Att optimera, renovera eller underhålla en anläggning som innehåller ventiler utan diagnostik kan vara rena gissningsleken. Därför är en fullständig diagnos att rekommendera. En diagnos ger även information om vad som behövs göras åt utrustning som lägesställare, ställdon, regulatorer med mera. 

 

 

En värdefull underhållsplan

När diagnosen är genomförd har man data och ny kunskap om anläggningen som gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp och skapa en underhållsplan. Mycket underhåll kan göras av det egna företaget efter utbildning, men det är värdefullt att skaffa sig en samarbetspartner med expertkunskap om Ventiler. Då kan diagnos, underhåll och även framtida ombyggnad av anläggningens ventiler ske löpande och på bästa sätt. Företag inom processindustrin som skaffar sig ett gott samarbete och en underhållsplan tryggar sin produktion för framtiden.

Fler nyheter