Ventilkrångel är dyrt

Den processindustri som köpt in eller äger en anläggning som använder ventiler av något slag kommer, om inget görs, med tiden att upptäcka att slitage, bristande underhåll eller undermåliga komponenter kan kosta rejäla summor. Trasiga ventiler kan orsaka tidsspill, särskilt om det går så långt att ett produktionsstopp uppstår. När en anläggning väl står still…

Continue Reading