Pumpservice – pumpar i Värnamo från Arkimedes till nutid

02 maj 2022
patrick pettersson

editorial

Pumpar finns i Värnamo likaväl som i resten av världen. Nu och sedan människan började använda verktyg. Inget vet säkert när de uppstod, men däremot vet man att skruvpumpen har sitt ursprung i antikens Grekland när matematikern Arkimedes dryga 200 år före Kristus uppfann principen bakom denna pump.

Arkimedes lär ha utbrustit “Eureka” och sprungit naken genom gatorna – med badvattnet skvättande – när han kom på sin princip om vattnets densitet. Kanske kan man anta att han gjorde något liknande när han uppfann Arkimedesskruven. En sorts pump vars principer används för pumpar i Värnamo än idag – och servas av tekniker, nästan lika engagerade som Arkimedes. Om än inte nakna. 

Arkimedesskruvens principer

Arkimedesskruven är helt enkelt ett rör som vrider sig som en korkskruv och kan genom en roterande rörelse transportera vätskor uppåt. Uppenbarligen förtjust i vatten som Arkimedes var, handlar det givetvis om vatten. Vattnet kommer in i röret längst ner och rinner alltid längst neråt i spiralen. En plats som hela tiden rör sig uppåt genom spiralens vridning. 

I stället för den tyngre pumpande rörelsen innebär Arkimedesskruven en besparing av kraft för att förflytta vatten från en lägre punkt till en högre – exempelvis upp i ett bevattningssystem. Den roterande rörelsen kunde således göras för hand eller med hjälp av vind- eller vattenkraft.

image

Arkimedespumpen för spannmål

Idag använder man inte Arkimedespumpen företrädesvis för vatten. I stället är pumptekniken mycket vanlig när man ska transportera spannmål mellan olika silor. Arkimedespumpar finns det gott om i Värnamo och dessa behöver servas av engagerade servicetekniker. 

Den som har Arkimedespumpar i sin verksamhet och behöver hjälp av tekniker kan söka sådan hjälp hos https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-varnamo/. När något krånglar, delar behöver bytas ut, system optimeras eller något annat – då finns de. Förvänta dig dock inte att de ska utbrista “Eureka – jag har funnit det!” när de felsöker din pump.

Fler nyheter