Pumpservice – pumpar i Värnamo från Arkimedes till nutid

Pumpar finns i Värnamo likaväl som i resten av världen. Nu och sedan människan började använda verktyg. Inget vet säkert när de uppstod, men däremot vet man att skruvpumpen har sitt ursprung i antikens Grekland när matematikern Arkimedes dryga 200 år före Kristus uppfann principen bakom denna pump. Arkimedes lär ha utbrustit “Eureka” och sprungit…

Continue Reading