Bergspräckning och bergsprängning i Stockholm

18 oktober 2021
Lily Hansen

editorial

Sverige består till stor del av gnejs och granit vilket gör att man ibland vid byggnation kan behöva spränga eller spräcka berg och stora stenar innan man kan bygga. Bergsprängning är framför allt vanligt när man bygger nya vägar och järnvägar, men också vid uppförande av olika typer av fastigheter. Ibland kan man även behöva spränga eller spräcka berg vid anläggandet av en ny trädgård eller byggandet av en pool eller altan. 

All bergsprängning måste ske säkert och kontrollerat och alltid anpassas efter det specifika berget och omgivningen. Detta för att inte orsaka skador på omgivningen, som exempelvis sprickbildning. I extra känsliga miljöer kan man behöva använda sig av lågbrisant sprängmedel. Bäst är om man kan använda sig av bergspräckning och snigeldynamit då det är det mest skonsamma sättet att ta bort berg. 

 

 

Anlita ett certifierat företag specialiserade på bergsprängning

Behöver man hjälp med bergspräckning eller bergsprängning i Stockholm ska man vara noga med att anlita ett certifierat företag som väl känner till trakten och de förutsättningar som råder. Ta in offerter från några olika företag specialiserade på bergsprängning och spräckning. Titta också på referenser och vilka andra uppdragsgivare företaget har. De företag som har störst erfarenhet och som har varit länge i branschen är ofta de bästa. Här är ett exempel på företag som arbetar med bergsprängning och spräckning, men som även erbjuder andra tjänster, exempelvis bergförstärkning; http://gnestabergbyggare.se/

Det krävs tillstånd för att få spränga 

Innan sprängningen kan ske måste man ansöka om tillstånd hos polisen. Därför gäller det att vara ute i god tid, annars kan byggprojektet bli försenat vilket i sin tur kan leda till extrakostnader. Innan en bergsprängning kan ske måste marken undersökas och analyseras. Men man måste också titta på omgivningen och ta hänsyn till denna för att den inte ska påverkas negativt av sprängningen. 

Fler nyheter