Bergspräckning och bergsprängning i Stockholm

Sverige består till stor del av gnejs och granit vilket gör att man ibland vid byggnation kan behöva spränga eller spräcka berg och stora stenar innan man kan bygga. Bergsprängning är framför allt vanligt när man bygger nya vägar och järnvägar, men också vid uppförande av olika typer av fastigheter. Ibland kan man även behöva…

Continue Reading