Vad menas egentligen med IT-infrastruktur?

29 juni 2020
Lily Hansen

Det är inte ovanligt att man hör hur viktigt det är med en bra IT-infrastruktur. Vikten av att den är säker och att den är stabil. När det talas om infrastruktur är det lätt att tänka på vägar, tågräls och annat som gör att du kan ta dig runt. Det finns faktiskt vissa likheter, men när det kommer till IT så är infrastrukturen viktig på mikro och makronivå. Det digitala samhället fungerar nämligen inte utan en väl utbyggd och säker infrastruktur för IT. Men ordet IT- infrastruktur kan ha olika innebörd.

 

Varför är en IT-infrastruktur för ett företag så viktigt?

De allra flesta företag är beroende av en fungerande it infrastruktur. Dagens arbetssätt går allt mer mot tjänster som kräver att infrastrukturen ska fungera dygnet runt och utan längre avbrott. När ett produktionsföretag får problem på IT-sidan riskerar man att produktionen blir helt stillastående. Exempelvis går det inte att komma åt vikta molntjänster eller applikationer. Det är också få företag som har kapaciteten att bygga och underhålla infrastrukturen och därför är det viktigt att hitta en kompetent partner. Dessutom kräver det att företaget man anlitar hela tiden utvecklar sig i takt med att tekniken går framåt.

Några viktiga punkter för en IT-infrastruktur

Det är viktigt att tänka långsiktigt, tekniken går framåt i rasande fart. Därför bör ett företag alltid satsa på en skalbar infrastruktur. Det innebär att den är dynamisk men också säker. Detta är viktigt för att kunna möta både interna och externa krav. Dessutom blir lagstiftningen kring IT allt strängare. Ett företag behöver också tänka på att det måste gå att maximera prestandan och på så sätt även minska kostnaderna. Infrastrukturen sköter inte sig själv och det måste alltid finnas någon som hanterar frågan kring säkerheten. Bland annat har GPDR ställt sådan krav och det ställer också stora krav på företaget.

Fler nyheter