Så väljer ni rätt advokat

08 juni 2020
william eriksson

Som privatperson hamnar man ibland i situationer då man måste anlita en advokat. Då gäller det att hitta rätt person till det uppdrag man vill ha hjälp med. De flesta advokater är specialiserade på olika områden. Det finns exempelvis en Jurist i Göteborg som har familjerätt som sitt expertområde. Andra är specialiserade på brottmål, migration, miljörätt och företagsjuridik. Juridik är ett omfattande ämnen och lagboken är tjock, och det är så gott som omöjligt för en advokat att känna till alla lagar. Därför väljer de flesta advokatbyråer att specialisera sig på ett eller ett fåtal ämnen för att kunna bli riktigt skickliga. Ett exempel på en sådan advokatbyrå är; https://advokatfirmanop.se/sv.

 

Man har rätt att själv välja advokat

Är man misstänkt för ett brott har man alltid rätt att välja sin försvarare själv, och behöver inte ta den som rätten har utsett. Det är inte alltid så lätt att veta vem man ska kontakta. Via advokatsamfundet brukar man kunna få tips om advokater och deras specialområden. Man kan även själv söka via internet och hitta de olika advokaternas hemsidor och specialområden. Oftast brukar första mötet med advokaten vara gratis. Detta för att både advokat och klient ska få en uppfattning om de kan arbeta tillsammans. Det är viktigt att man känner förtroende för advokaten som ska företräda en. 

 

 

Social kompetens och tillgänglighet är viktiga faktorer

Självfallet spelar även priset in då man väljer en advokat. Men faktorer som tillgänglighet och social förmåga är också jätteviktigt för ett bra samarbete. Att fråga vänner om tips på bra advokater kan därför vara bra. Personliga rekommendationer är nästan alltid bäst att gå på. Kontakta sedan advokaten och beskriv ärendet, och låt advokaten komma med en prisuppgift. Vid mer komplicerade ärenden kan det dock vara svårt för advokaten att redan från början bedöma vad slutpriset blir. 

 

Fler nyheter