Regler vid uppförande av ett attefallshus

26 juni 2020
Eva Olsson

Fördelen med att bygga ett attefallshus jämfört med en friggebod, är att här får du dra in vatten och inreda det med kök och badrum utan bygglov, vilket är särkilt bra om man tänkt använda det som gästhus. En annan fördel är att attefallshuset kan användas som en permanent bostad. Om du har en tonåring som vill bo lite för sig själv är ett sådant här komplementhus ypperligt, då man har tonåringen nära men ändå lite avskilt.

Nu finns det vissa regler som man måste ta hänsyn när man bygger ett komplementhus eller en komplementbostad. En förutsättning är dock att det finns ett bostadshus på den tomt man tänkt uppföra ett attefallshus.

Man kan välja att bygga ett attefallshus på högst 25-30 kvm, där den högre arean avser ett hus som ska användas som en permanent bostad och inte gästhus, förråd eller liknande. Man kan även uppföra flera attefallshus, men tillsammans får de inte överstiga arean på högst 25-30 kvm. Man måste även göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan man sätter igång med bygget.

Det tillkommer vissa kostnader när man tänkt bygga ett attefallshus. Förutom att byggnadsnämnden tar ut en avgift när man ansöker om ett startbesked, tar de även ut en avgift för slutbeskedet.

Det kan dessutom tillkomma ytterligare avgifter om de till exempel behöver någon officiell rådgivning eller behöver skicka ut någon till den plats där byggnaden ska uppföras. Det tillkommer även andra kostnader, som arbetskraft och material. Här kan man få hjälp av kommunen för att få reda på hur stora kostnader det kan röra sig om.    

Det är viktigt att inte påbörja bygget innan man fått startbesked. Risken är annars att det klassas som ett olagligt bygge, ett så kallat svartbygge och då kan kommunen kräva att bygget ska rivas. Attefallshuset får inte heller byggas för nära ett strandskyddsområde.

Fler nyheter