Posten paket för enkel och snabb leverans

29 april 2020
Cecilia Olsson
Posten paket för enkel och snabb leverans

När man ska skicka paket så ligger det största ansvaret på speditören att det kommer fram till rätt person på utsatt tid, men det finns också ett visst ansvar för den som står som avsändare på försändelsen. Först och främst ska man se till att man inte skickar något som inte är tillåtet, det kan gälla till exempel farligt gods. Det ligger hos avsändaren av paketet att ta reda på om det han eller hon ska skicka är tillåtet eller inte. Det andra man ska tänka på är att skriva en korrekt adress, i Sverige ska adressen skrivas så här:

Förnamn Efternamn
Gata Gatunummer
Postnummer Ort

Om paketet ska skickas utomlands ska man även skriva landsnamn längst ner. Det tredje man ska tänka på när man skickar paket är att det ska packas på ett sätt så att det inte går sönder eller skadar någon efter vägen. Paket hanteras med hjälp av maskiner, fraktas med bil och lastas tillsammans med andra gods av varierade storlek, form och vikt vilket gör att en korrekt packning kan vara avgörande för att paketet kommer fram i toppskick.

Det man ska tänka på när man packar ett paket är att använda sig av en hård kartong och slå in godset i något som skyddar det, exempelvis bubbelplast eller tidningspapper. Består godset av flera delar ska man slå in dem var för sig. Man ska också vara noga med att fylla kartongen så att godset inte åker runt inuti den. Består godset av små tunga föremål är det bra att fästa dem på exempelvis en skiva för att de inte ska kunna röra sig under transport och skada övrigt innehåll eller kartongen inifrån. Det är också en fördel att märka kartongen med information som till exempel ”Denna sida upp”.

Hos Paket.se kan man sedan smidigt boka sin leverans. PostNord är det ledande transport- och logistikföretaget i Norden och kan såklart bokas via Paket.se, läs mer på https://paket.se/posten-paket.

Fler nyheter