Material avsett för att skydda

09 juni 2020
Lily Hansen

Det finns tillfällen när man med olika medel behöver skydda människor och egendom. Ett typexempel på ett sådant tillfälle är vid pågående vägarbete. Vid byggarbetsplatser behöver både området, bilar och vägarbetare skyddas. Det är av den anledningen man sätter upp skylten som varnar för vägarbete en bit innan dessa platser där någon form av arbete pågår. Bilister förväntas då sänka hastigheten och hålla extra god uppsikt, bland annat eftersom personer kan röra sig i närheten av vägbanan. Som vägarbetare är man utsatt både för buller, avgaser och farliga bilar. Det räcker med en halv sekund av oaktsamhet för att olyckan ska vara framme. Därför är det av stor vikt att bilister tar sitt ansvar och följer skyltningen, liksom att vägmärken och anvisningar är tydliga och korrekt placerade.

 

Olika typer av skyddsanordningar

Temporära skyddsbarriärer i betong är vanliga när trafik behöver ledas om i samband med vägarbeten. De finns i olika storlekar och vikt, och fyller sin funktion väl. TA-balkar är en annan typ av skyddsbarriär som är gjord för temporär avstängning och personskydd vid exempelvis byggarbetsplatser. Den är lämplig vid schaktkanter eller som avdelare mellan gångtrafikanter och bilar. En annan skyddsanordning är trafikbufferten som består av gul- och rödmålade bildäck och ska skydda föraren vid eventuell krock, varför den i regel är krocktestad. Sedan finns såklart markeringsskärmar som syftar till att varna trafikanter för kraftiga kurvor, hinder eller för att leda trafik i olika riktningar. 

 

 

Hyr material inför vägarbeten

När en väg behöver stängas av behöver det göras en riskbedömning för att kraven på säkerhet ska kunna uppfyllas. Vägmärken och anvisningar måste vara korrekta och tydliga, och det är viktigt att de är lämpligt placerade. Om trafiken inte kan ledas om ska trafikanordningar placeras ut. Dessa kan hyras, och om anordningar behövs i Stockholm hittar man dem bland annat här: http://www.hhrental.se/

 

Fler nyheter