Klottersanering med avtalsmöjligheter och skydd i Helsingborg

29 december 2020
Cecilia Olsson

Klotter som sitter på husväggar, elskåp, soptunnor och annat är sällan speciellt vackert. Det är heller inte något man som fastighetsägare bör låta sitta kvar under en längre tid eftersom klotter lätt kan dra till sig mera klotter. Klottrare vill gärna att deras ”verk” ska sitta så länge som möjligt, därför kan mycket klotter samlas på en och samma plats om de som utför nedklottringen märker att det får sitta kvar. 

Felaktig klottersanering kan göra ännu mer skada på ytan

Att ta bort klottret själv är dock inte alltid en så bra idé eftersom det krävs en hel del kunskap om vilken metod som är bäst beroende på underlaget. Till exempel så är det stor skillnad på plåt-, puts-, tegel- och träfasad vilket betyder att de tål olika mycket och ska behandlas på olika sätt. Genom att använda sig av fel produkter eller tillvägagångssätt riskerar man att förstöra ytan under klottret, något som i sin tur resulterar i att fasaden behöver en ommålning för att återigen se bra ut. 

Företag med erfarenhet och kunskap inom klottersanering

Ett företag som utför klottersanering i Helsinborg samt andra skånska orter är Hustvättarna. De har lång erfarenhet av att sanera klotter och samtliga av deras medarbetare är dessutom specialutbildade inom just klottersanering. Det gör att Hustvättarna vet vilka metoder som passar bäst på olika ytor och de kan därmed utföra effektiv och säker klottersanering. 

Mindre besvär med skydd och avtal 

För den som är rädd att drabbas igen kan Hustvättarna även behandla ytan med ett klotterskydd. Det underlättar en framtida sanering av klotter och ger helt enkelt ett skydd åt fasadens ytskikt. De erbjuder också ett så kallat klotteravtal som innebär att de kommer ut och klottersanerar samt lägger på nytt klotterskydd inom angiven tid. Det enda beställaren behöver göra är att informera om var klottret finns.

Fler nyheter