Invaliditetsintyg efter skada

03 mars 2021
william eriksson

Det är tyvärr vanligt att man kan skada sig allvarligt under arbetsutövande eller idrottsliga aktiviteter. Skadan kan vara allvarlig eller ganska lätt, men det kan ändå innebära att man får bestående men. Ibland kan det vara något som är enkelt, men som ändå gör att man inte kan arbeta eller leva som man tidigare gjorde. Det kan vara en skada på en arm, hand, fingrar, rygg, ben, nacke eller egentligen var som helst på kroppen. Även en liten skada på ett finger eller en tå kan påverka.  

Bra med försäkring

Om man får bestående men av en skada och har en olycksfallsförsäkring så kan man i de flesta fall få en ersättning för skadan. Hur mycket man får är beroende på skadans typ och i vissa fall även hur det påverkar den skadade. Ålder kan spela in liksom yrke och idrottsutövande.

Är man exempelvis elitidrottsutövande och plötsligt inte kan utöva sin sport på samma sätt så kan man få mer i ersättning än någon som inte utövar sport, eller inte är på samma nivå. Detsamma gäller om man har ett arbete som man inte längre kan fortsätta med och kanske behöver omskola sig eller gå igenom en period av arbetslöshet.  

Intyg på bestående men

För att kunna få ut på sin olycksfallsförsäkring för bestående men, så behöver man genomföra en undersökning där behörig läkare skriver ut ett invaliditetsintyg. I intyget ska det specificeras hur skadan gick till, när den skedde och huruvida tillståndet för patienten nått en gräns för tillfrisknande.

Man ska även bedöma graden av invaliditet, eller rörelsebegränsning, och beskriva hur det förändrat patientens liv och möjligheter. Med hjälp av försäkringspengarna kan man till viss del ersätta hur man nu behöver förändra sitt liv. De kan till exempel hjälpa till med att bekosta de hjälpmedel som man på grund av skadan numera behöver. 

Fler nyheter