HPLC för din kromatografi

21 juli 2020
patrick pettersson

Det krävs speciell utrustning för att analysera med kromatografi, och det är en hel vetenskap att ta del av information och nyheter. Detta sätt att i ett laboratorieprov separera likartade föreningar är ganska komplicerat. Den metod som kallas HPLC är exempel på detta. Den specialutrustning som behövs kan man få tag i om man går in på en hemsida för laboratoriefolk. De som använder sig av sidan kan både beställa och ta del av information, kurser och tillämpningar. Det finns speciella applikationer för kromatografi, som man kan välja från en översiktsvy. Du hittar allt, inklusive utbildning, på en sådan sida.

 

Laboratoriefolkets träffpunkt

HPLC är vanligt inom life science och inom kemi. Kunderna där kommer från skiftande miljöer. Folk från industrier, universitet, sjukhus eller konsultbyråer kan behöva göra kromatografering av prover de har tagit. Det kan vara en blandning som man har hämtat från naturen, där man ska kolla miljöföroreningar, men det kan också vara ett farmaceutiskt prov som ska analyseras. En hemsida med all information som kan behövas är en träffpunkt för fackfolk, där det är mycket kunskaper som förmedlas. Kurser, utbildningar och annat man kan ladda ner gör att informationen är uppdaterad, och man slipper leta i gamla broschyrer.

 

Utrustning man väljer

Flera olika tillverkare finns representerade, så man väljer den utrustning som man tycker passar bäst. Oavsett om man bara vill ha utrustning för HPLC eller allt annat också, som pipetter, mätglas och skålar, har man ett mycket stort urval, och det är praktiskt att man kan köpa in allt från samma ställe. Det underlättar inköpsfunktionen. Det är också lätt att jämföra priser och prestanda, när man har likvärdiga produkter att välja mellan på samma sida.

Har man en begränsad budget för inköp är det lätt att direkt räkna ihop hur mycket köputrymme som återstår, och då slipper man göra tilläggsbeställningar senare.

 

Fler nyheter