Hjälp med avlopsspolning i Brålanda

18 oktober 2021
Lily Hansen

editorial

Avloppsstopp kan ställa till stora problem och därför ska man helst försöka förebygga problemen genom professionell spolning med spolbil. Det finns vissa tecken man kan vara uppmärksam på och som talar om att rören nog inte mår så bra. Det är exempelvis om det luktar illa från avloppet eller om det går långsamt för vattnet att rinna ner i diskhon eller om man drabbas av översvämning då man tömmer badkaret. Också bubblande ljud från avloppsrören kan vara tecken på att man håller på att få stopp i avloppet. 

Stopp i avloppet orsakas av fett, hudavlagringar och smuts som fastnar i rören och täpper till dem. Men också tamponger, kondomer och annat kan ge upphov till avloppsstopp och ska därför inte spolas ner i toaletten. Det som fastnar i rören sliter också på dem och det är inte ovanligt att avloppsstopp också följs av vattenläckor och fuktskador. Bästa sättet att avhjälpa stopp i avloppet är genom professionell avloppsspolning:https://hentrab.se/.

 

Regelbunden spolning av avlopp ökar på rörstammarnas livslängd

Vid en avloppsspolning rengör man rören invändigt med hjälp av varmt vatten som sprutas in under ett särskilt tryck. Vattnet gör att fett och smuts löses upp och spolas ut naturligt. Det är ett skonsamt och miljövänligt sätt att rengöra rören på. Faktum är att regelbunden spolning av avlopp ökar på rörstammarnas livslängd och höjer värdet på huset. Rekommendationen brukar vara att spola rörstammarna i förebyggande syfte mellan vart tredje och vart femte år.

Det finns flera företag som arbetar professionellt med avloppsspolning och stopp i avloppet. Behöver man hjälp akut kan man göra en snabb slagning på nätet genom att exempelvis söka på ”spolning avlopp i Brålanda”. Ibland kan det i samband med rörspolning vara bra att även filma rören invändigt. Då ser man om det finns några förslitningsskador och rördelar som behöver bytas ut.

Fler nyheter