Gör en geoteknisk undersökning inför bygget

26 februari 2022
Jenny Olsson

En geoteknisk undersökning görs för att man ska känna sig säker inför ett planerat bygge och det är oavsett om det ska byggas en pool, en större fastighet eller ett enormt bostadsområde. Geogrunds arbete och analys ger de bästa förutsättningarna för att bygget ställs på en stabil grund vilket är oerhört viktigt. I många fall är det helt enkelt ett krav för att få ett bygglov beviljat.

Hur går en markundersökning till?

Hela syftet med en geoteknisk undersökning är att samla in tillräckligt med information och kännedom om marken där bygget planeras. För att inte stöta på några otrevliga överraskningar i byggprocessen så undersöker man jordlagerföljd, jordegenskaper, grundvattenförhållanden och variationer. När undersökningen är klar är det fritt fram att planera bygget för optimala förhållanden. En markundersökning sker i tre steg och när de är avklarade så kan kunden fortgå med sina byggplaner. 

I det första steget gör man en planering och genomgång av den tänkta byggnationen. Man går helt enkelt tillsammans igenom arbetsplatsen och ritningarna. I steg två gör man en provborrning där man i ett antal punkter registrerar flera olika parametrar. Steg tre går ut på att samla informationen vilket mynnar ut i en rapport till kunden med förslag till grundläggningslösning. 

geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning ser till att säkra framtiden för byggnader under många år framöver och oavsett om du är en privatperson eller ett företag så är det en bra idé att kontakta Geogrund. Företaget svarar mer än gärna på små som stora frågor och funderingar. Det går utmärkt att kontakta Geogrund via hemsidan där man även kan skicka in en prisförfrågan vilket de svarar så snabbt som möjligt på. Utöver markundersökningar så erbjuder företaget även Miljö- och vattenanalyser där man får hjälp av erfarna miljökonsulter. Radonmätning är en annan tjänst som de utför då man vill säkra när- och inomhusmiljön. 

 

Fler nyheter