Det är enkelt med bemanning i Stockholm

28 november 2020
Cecilia Olsson

Att ha rätt personal på rätt plats i sitt företag är en avgörande faktor för att det ska kunna vara så framgångsrikt som möjligt. Rätt kompetens är såklart grunden till att arbetet blir bra gjort men även bra attityd och en vilja att prestera är viktig. Att hitta rätt personal är dock inte alltid det lättaste och ibland kan dessutom behovet av extra arbetskraft endast gälla en viss period, för ett specifikt projekt eller inför en viss säsong. Då kan den enklaste lösningen vara att ta hjälp från ett bemanningsföretag. 

Hitta rätt bemanning i Stockholm

Med hjälp av ett bemanningsföretag går det att få hjälp med att snabbt hitta rätt konsult för jobbet som finns tillgänglig under just den period som behovet finns. På vissa företag kan en speciell säsong innebära att det krävs väldigt mycket extra personal under en begränsad period, även det går att lösa med hjälp av rätt bemanningsföretag. 

För den som är i behov av bemanning i Stockholm så kan Love My Office hjälpa till att på ett smidigt sätt hitta rätt konsult för jobbet. De har ett nätverk med över 400.000 konsulter och 17.000 branschinriktade småbolag vilket gör att de sannolikt kommer hitta precis de kompetenser som efterfrågas.

Fyra enkla och effektiva steg

Bemanningsföretagets smidiga process kan delas in i fyra steg; uppdragsförfrågan, urval, tester och intervjuer samt avtal och uppföljning. I första steget meddelar företaget som är i behov av personal vilka kompetenser som eftersöks, hur många konsulter det finns behov för samt under vilken period behovet finns. I steg två plockar bemanningsföretaget ut de mest lämpliga kandidaterna bland konsulters CV och presenterar de för företaget som får välja de som verkar passa bäst för uppdraget. 

I steg tre kontrolleras referenser och det kan även genomföras personlighetstester om så önskas. Efter det blir företaget erbjudet personliga intervjuer med de mest intressanta kandidaterna. I sista steget skrivs avtal med utvalda konsulter och bemanningsföretaget ser till att ordna med schema, bokningar och personalansvar. Efter påbörjat uppdrag görs även en avstämning för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Fler nyheter