Bilen på verkstad i Gävle

28 september 2020
Lily Hansen

Varför är du ute och går? Jag har bilen på verkstaden. Att ha sin bil på en bilverkstad är något som normalt brukar hända en till två gånger per år. Därför kan man nog med säkerhet säga att yrket bilmekaniker är ett bra yrke där man sällan behöver oroa sig för arbetslöshet.

Skruva med bilar eller meka är två benämningar som man brukar använda för reparationer av bilar. Men numera är bilmekaniker ofta ett yrke där man spenderar lika mycket tid vid datorn. Antingen som ett komplement eller som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna utföra någon reparation.  

 

Felsökning och avläsning

I många fall börjar reparationer med att man plockar fram en liten handdator. Denna kopplas in i bilens system och därefter kan man börja ladda ner en mängd olika information. Det kan vara alla felkoder som bilen ger ifrån sig. Eller så är det värden som datorn kan läsa av för att ge en indikation om förändringar.

Det är med andra ord en stor mängd information som man inte kan få genom att bara titta, lyssna eller känna på bilens olika system. Som sådant är det ett fantastiskt komplement och verktyg för en bilverkstad. Det går även att efter en reparation kontrollera ifall värdena återgått till det önskvärda, och om felkoderna har släckts.

 

 

Nya kunskaper för personalen

På en bilverkstad Gävle krävs det att man kan både arbeta med dator och laga bilar på det gamla traditionella sättet. Men precis som inom alla yrken så finns det alltid de som är bättre eller mindre bra på vissa saker.

Om man inte känner sig bekväm med datorn så kan man därför oftast överlåta det till någon annan i personalen som kan. Det blir ett samarbete som både underlättar för personalen och som ger högre kvalitet och kortare lagd tid på varje lagat fordon.

Fler nyheter