Arbeta som trafikledare

Alla paket som lämnas in varje dag kräver en lång kedja av händelser innan paketet når sin mottagare. Detta sätter i sin tur en hel del människor i arbete och skapar många arbetstillfällen. Ett av alla dessa jobb som behövs för att paketen ska kunna komma fram ordentligt är trafikledare. En trafikledare har hand om bokningar, kontakt med olika kunder och hanterar de förfrågningar som kommer in. Utöver det har trafikledaren också kontakt med åkerierna och de övriga kontoren varje dag. Det är alltså ett väldigt socialt jobb som innehåller mycket kontakt med olika sorters människor dagligen, då man ofta ingår i ett arbetslag där man tillsammans med andra planerar och registrerar gods som ska skickas iväg. Att vara en så kallad lagspelare är en fördel i den här tjänsten.

För att passa som trafikledare bör man alltså ha en god social kompetens, ha en förmåga att samarbeta med andra och överlag ha en positiv inställning till att arbeta tillsammans med andra. Ifall det uppstår problem ska man inte ha några problem med att ta tag i dem och lösa dem på eget initiativ. Det är en fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat med spedition tidigare om man vill bli trafikledare, men det är inte alltid ett krav. Det här yrket ställer också stora krav på att kunna arbeta strukturerat, leva upp till sina målsättningar och inte minst alltid sätta kunderna som väljer att skicka med schenker i centrum.

Som trafikledare är det också viktigt att man har rätt språkkunskaper. Utöver att behärska språket i det land man arbetar är det också viktigt med goda kunskaper i engelska, då många dokument är på engelska samt att många kunder talar engelska. Vidare bör man också ha goda kunskaper om datorer för att kunna hantera alla datasystem som krävs när man sköter om bokningar och liknande uppgifter.