Behandla golvet istället för att byta ut det

Den allra största trenden man ser nu inom i stort sett alla branscher är hållbarhet och återbruk. Man ska värna om miljön och konsumera färre onödiga ting. Inom inredning ser man en stark önskan om närhet till naturen genom färg- och materialval. Det finns också många som hoppas på att hitta ett gammalt trägolv under korkmattan…

Continue Reading